top of page

יעדים לשיווק (1972) בע"מ ויעדים לפיתוח פועלות בענף המיכון החקלאי, עוסקות ביבוא ושיווק של כלים חקלאיים, חלקי חילוף, מיכון ושירות לבתי אריזה, שירותי אסיף וגידולים.

יעדים לפיתוח נוסדה בשנת 1965 ע"י שמואל הרמתי ז"ל ושמואל הורויץ ז"ל, מחלוצי השימוש במיכון חקלאי בארץ. יעדים לשיווק נוסדה בשנת 1972. 

חברת ש.ה.ל אינטרשיונל (1987) בע"מ הוקמה לפני כ-20 שנה ע"י חברת Sinclair International L.T.D ומתמחה במדבקות פרי ובמיכון אוטומטי להדבקת מדבקות לבתי אריזה.

bottom of page