יעדים הינה החברה העיקרית בישראל העוסקת בקטיף אפונה.

קטיף אפונה-

1/9