יעדים מפעילה ציוד לאסיף עגבניות לתעשייה קומביינים מתוצרת PMC.

כמות העגבניות הנאספת ע"י יעדים היא 50.000 טון לעונה, המתחילה ביוני ומסתיימת בספטמבר מידי שנה.

קטיף עגבניות-

1/9

ת.ד 304 אשקלון מיקוד 7810201

info@yaadim.co.il

  • Wix Facebook page