1/3

מהפכי מיכלים תוצרת SORMA-

דגם RCI-111-

מהפך מיכלים למיכל בודד.

קישור למוצר

 

דגם RC6-111-

מהפך מיכלים אוטומטי למיכלים שונים,

בקצב של 6-65 מיכלים בשעה.

קישור למוצר

 

דגם RCE-111-

מהפך מיכלים אוטומטי להספקים גדולים

של עד 120 מיכלים בשעה.

קישור למוצר

 

 

מהפכי ארגזים תוצרת Compac-

מהפך ארגזים רציף לפירות עדינים בקצב של

עד 1000 ארגזים בשעה.

 

ת.ד 304 אשקלון מיקוד 7810201

info@yaadim.co.il

  • Wix Facebook page