top of page

תוצרת Sorma-

 

דגם RMS-124-

מכונת קשירה רב תכליתית מאוד חזקה ואמינה,

מיועדת לקשור משטחים במידות שונות ללא צורך בשינויים.

המכונה משתמשת בסרט קשירה במידות 12X0.65 מ"מ.

גובה משטח מכסמיאלי: 2400מ"מ.

סוגי המשטחים בס"מ: 80X120, 100X120, 120X120.

אין צורך בהכנה כל שהיא במעבר בין הגדלים הנ"ל.

קצב עבודה: עד 40 משטח לשעה.

 

דגם OST-

דגם מתקדם של מכונת קשירה רב תכליתית עם מערכת להנחת פינות אוטומטית.

למכונה מחסנית עם פינות המספיקה.

ניתן לתכנת מספר רב של תוכנות לקשירה לסוגים שונים של אריזות.

סרט הקשירה 12X0.65 מ"מ.

מידות המשטחים: 80X120, 100X120, 120X120.

קצב עבודה: עד 40 משטחים לשעה.

bottom of page