top of page

מתחחות ומתללים תוצרת STRUIK-

מערכת לבניית גדודית לגזר-

גליל מחולק לשלושה דיאבלו מתוכננים.

מנוע הידראולי.

קורה אחורית לתיחוח פני הגדודית.

 

מתחחת שתי ערוגות-

מתקפלת הידראולית עם 4 בוכנות הידראולית. 

כל יחידה ברוחב עבודה 2 מטר.

עומק תיחוח 30 ס"מ

אורך סכין (הוק) 30 ס"מ ממרכז הציר.

דפנות עליונות + כיסוי עליון קידמי גומי

למניעת הדבקת בוץ.

4 בוכנות קיפוץ מתחחת.

4 גלגלים גדולים לבקרת עומק

2 גלגלים לכל צד.

גיר HP  300  מרכזי.

bottom of page