top of page

תוצרת Sorma-

 

דגם BSJ-134-

מכונת אריזה לרשתות 1-5 ק"ג.

קישור למוצר

 

דגם BRC-134-

מכונת אריזה לרשתות לכל סוגי הפירות

למשקלים 0.5-5 ק"ג.

קישור למוצר

קישור לסרטים

 

דגם RB2-134-

מכונת אריזה- קליפר.

קישור למוצר

 

דגם SBU-134-

מכונת אריזה רב תכליתית

המסוגלת לארוז  5 סוגי אריזות רשת שונות.

קישור לסרטים

 

דגם NV24-134-

מכונת אריזה לשקים ממשקל 2.5-25 ק"ג.

קישור למוצר

 

דגם BSH-134-

קישור למוצר

 

דגם FLW-150-

קישור למוצר

קישור לסרטים

 

דגם FH210-132-

bottom of page