top of page

מכונות עיטוף לפירות וירקות-

תוצרת BrimaPack-

חברת ברימה – פק מהולנד פיתחה מכונות מיוחדות לעיטוף ירקות ופירות ביריעה דקה ונושמת .

צורת עיטוף זו הינה הזולה ביותר בהשוואה לעיטוף ידני. השימוש במכונות העיטוף גורם לחיסכון בכח אדם ובכמות חומר האריזה.

 

דגמים מתאימים לשימוש בבית האריזה-

 

דגמים לאריזה בשדה בעת הקטיף-

bottom of page